Türkiye’nin Deniz İklimi Stratejisinde Gençlerin Rolü

farkındalık yarat

Türkiyenin deniz iklimi stratejisinde gençlerin rolü

5 Bölge Çalıştayı ve 1 Zirve

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen bir Erasmus+ KA154-YOU (Gençlik Katılımı) projesidir.