Türkiye’nin Deniz İklimi Stratejisinde Gençlerin Rolü

me01-1.jpg
me01-1.jpg
me01-1.jpg
me01-1.jpg
me01-1.jpg
me01-1.jpg
me01-1.jpg
me01-1.jpg

Deniz ticareti hukuku, ticaret gemilerini ve bu gemilerin seyrüseferi sonucu kişiler arasında doğan hukuki ilişkileri düzenmekte olan bir alandır. Deniz taşımacılığı, özellikle uzak mesafelere ve büyük miktarlarda yük taşınmasında ciddi ekonomik ve teknik olanaklar sağlamaktadır. Deniz ticareti, dünya ekonomisini dinamik tutmakta ve uluslararası ticaretin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Deniz ticareti hukuku, uluslararası ticaretin, çevresel korumanın, deniz güvenliğinin ve ilgili tüm süreçlerin düzenlenmesi ve güvence altına alınması için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Deniz ticaretine ilişkin uluslararası sözleşmeler, deniz ticaretinin daha güvenli, adil ve sorunsuz işlemesi için gerekli olan hukuki çerçeveyi oluşturmakta ve hukuki güvenliği sağlamaktadır.

Bu çerçevede DEHUKAM tarafından dünyanın önemli denizcilik filolarından birisine sahip olan ve deniz taşımacılığı için önemli bir merkez olan Türkiye’nin deniz taşımacılığı faaliyetlerinin desteklenmesi üzere çeşitli konferanslar düzenlenmekte ve projeler yürütülmektedir. Bu doğrultuda,  DEHUKAM tarafından 12-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku Sertifika Programı gerçekleştirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12/05/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Gemi Sicil Yönetmeliği”ne, ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12. Kalkınma Planı Denizyolu Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu’na  görüş verilmiştir.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan “TÜBİTAK 1001” 2023 yılı kapsamında DEHUKAM tarafından sunulan “Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemlerinin ve Türkiye’de Deniz Ticareti Tahkim Merkezi Kurulmasının Araştırılması” projesi hibe almaya hak kazanmıştır. Proje çerçevesinde deniz ticareti uyuşmazlıklarının çözümünde devlet mahkemelerine alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkimin daha kolay erişilebilir ve daha etkin kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Yargıtay Başkanlığı ile DEHUKAM işbirliğinde TÜBİTAK ARDEB tarafından açılan “TÜBİTAK 2237-A” çağrısı kapsamında hibe alınarak “Denizde Cebri İcraya İlişkin Güncel Gelişmeler Kolokyumu” 12 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kolokyum etkinliğine denizcilik sektöründen birçok farklı paydaş tarafından katılım sağlanarak denizde cebri icraya ilişkin konuşmalar gerçekleştirilmiştir.