Türkiye’nin Deniz İklimi Stratejisinde Gençlerin Rolü

Proje hakkında

Proje hakkında

Türkiye’nin Deniz İklimi Stratejisinde Gençlerin Rolü projesi, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi tarafından koordine edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen bir Erasmus+ KA154-YOU (Gençlik Katılımı) projesidir. 

 

Projenin ortakları Sivil Yaşam Derneği ve Haydi Yapalım Derneği (Let’s do it! Türkiye)’dir.

 

Projenin temel amacı, Türkiye’nin deniz iklimi stratejisinin geliştirilmesinde  gençlerin rolünü güçlendirmek ve gençleri deniz çevresinin korunması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, gençlerin deniz hukuku ve deniz çevresinin korunması politikaları konusunda eğitilmesi, denizlerin korunması için aktif katılımlarının teşvik edilmesi ve Türkiye’nin deniz iklimi stratejisinde etkin roller üstlenmeleri hedeflenmektedir.

 

1.Projenin özel hedefleri ise şu şekildedir

 

Farkındalık Yaratma: Gençlerin denizlerdeki iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik farkındalığını artırmak.

Eğitim ve Bilgilendirme: Deniz hukuku, iklim değişikliği ve deniz çevresinin korunması konularında gençlere eğitimler vermek.

Aktif Katılım ve Liderlik: Gençleri deniz çevresinin korunması ve deniz iklimi stratejisi konularında politika yapım süreçlerine aktif olarak katılmaları için teşvik etmek ve bu alanda liderlik becerilerini geliştirmek.

Çözüm Üretme: Gençlerin karşılaştıkları deniz çevresi sorunlarına yönelik yenilikçi çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve bu önerileri ilgili karar alıcılarla paylaşmak.

Sürdürülebilir Etki: Proje sonuçlarının geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ve gençlerin edindikleri bilgi ve becerileri kendi topluluklarına aktarmalarını desteklemek.

 

2.Proje Hedef Kitlesi

 

Projenin hedef kitlesi; deniz çevresi ve iklim değişikliği konularında bilgi sahibi olan ve projeye katma değer sağlayacak, yenilikçi çözümler üretmek isteyen 18 ila 29 yaş arası gençlerdir.

 

Hedef kitlenin proje süreçlerine aktif katılımı sağlanarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılması beklenmektedir:

Gençlerin, deniz çevresinin korunması ve iklim değişikliği konularında bilgi ve farkındalıklarını artırmak.

Gençlerin liderlik ve gönüllülük becerilerini geliştirerek deniz çevresi sorunlarına karşı inisiyatif alabilecek ve etkili çözümler üretebilecek bireyler haline gelmelerini sağlamak.

Gençlerin deniz çevresinin korunması politikaları ve deniz hukuku konusunda aktif rol almalarını sağlayarak bu alanlardaki politika yapım süreçlerine doğrudan katkıda bulunmalarını desteklemek.

Gençler tarafından geliştirilen çözüm önerileri ve politika tavsiyelerinin ilgili karar vericilere sunularak Türkiye’nin deniz iklimi stratejisi üzerinde somut bir etki yaratmak.

Gençler arasında sürdürülebilir çevre yönetimi konusunda işbirlikleri ve ağ oluşturulmasını teşvik etmek Proje kapsamında; Türkiye’nin 5 bölgesinde 5 bölge çalıştayı düzenlenecek, Ankara’da bir ulusal zirve gerçekleştirilecektir.

Proje sonunda gençler tarafından ‘Ulusal Deniz İklimi Strateji Belgesi’nin geliştirilmesi hedeflenmektedir.